ข้าราชการยุคดิจิทัล ต้องปรับตัว-ปรับใจ และ Mindset

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 21 ก.ย 2562 เวลา 02.00 น.

"วิษณุ" แนะ ข้าราชการยุคดิจิทัล ต้องปรับตัว-ปรับใจ และ Mindset

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคกิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” พร้อมโล่ประกาศกิตติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นจำนวน9หน่วยงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคราชการเข้าร่วม
นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องขอบคุณคนที่คิดกฎหมายนี้ขึ้นมา แม้เจ้าหน้าที่รัฐอาจจะลำบากขึ้นบ้าง แต่ต้องคิดว่านอกจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วบทบาทหนึ่งก็คือประชาชนด้วย เวลาต้องขอข้อมูลจากทางราชการสิ่งต่างๆจะสะดวกขึ้น ซึ่งหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ อยู่ที่มาตรา 7, 9 .11 ที่ส่วนราชการต้องส่งข้อมูลมาประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งเรื่องที่ต้องประกาศคือมีผลกระทบต่อประชาชนไม่ใช่การบริหารงานภายใน จึงมีข้อยกเว้นตามมาตรา 7 เช่น ระเบียบเรื่องการถอดยศ ซึ่งเคยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถอดยศรายหนึ่งร้องเรียนว่าไม่มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จึงมีการนำเรื่องนี้ไปสู่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีคำวินิจฉัยว่ากรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีผลผูกพันต่อประชาชนทั่วไป แต่เป็นเรื่องภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงไม่ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

 

นายวิษณุ กล่าวว่า วันนี้เราเข้ามาสู่ยุคดิจิทัล ดิจิทัลเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหม่และสำคัญ ทำให้ทุกอย่างทันใจ กระชับ รวดเร็วว่องไวในการทำงาน เมื่อนำดิจิทัลมาใช้พัฒนาข้อมูลข่าวสารเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ดังนั้นการปฎิบัติงานของข้าราชการในเวลานี้ต้องปรับข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ปรับทัศนคติในการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้จะสอบสนองเรื่องธรรมาภิบาลของข้าราชการ6 ข้อแล้วยังตอบสนองเรื่องหลักเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน และอาจช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้อย่างที่นึกไม่ถึง รวมถึงเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการปราบปรามการทุจริต ตนจึงขอย้ำให้ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามกฏหมายที่ถือหลักว่าการเปิดเผยแสดงถึงความโปร่งใส แต่การปกปิดแสดงถึงความไม่ชอบมาพากล ถ้าใช้หลักแบบนี้จะสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ดูข่าวต้นฉบับ