ข้อกฏหมายที่ต้องรู้! เมื่อโดนสุนัขรุมกัดจนเจ็บ-ตาย

[invalid] อัพเดต 20 ก.ย 2561 เวลา 07.35 น. • เผยแพร่ 20 ก.ย 2561 เวลา 07.29 น. • tnnthailand.com
ข้อกฏหมายที่ต้องรู้! เมื่อโดนสุนัขรุมกัดจนเจ็บ-ตาย
ข้อกฏหมายที่ต้องรู้! เมื่อโดนสุนัขรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บ-เสียชีวิต ทางด้านเจ้าของต้องจ่ายชดใช้ให้เท่าไหร่

วันนี้ (20ก.ย.61) จากกรณีเกิดเหตุสลดในอ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ หลังสุนัข จำนวน 3 ตัว รุมขย้ำกัด ด.ญ.ธัญลักษณ์ สลิตกุล หรือ น้องตวงข้าว อายุ 4 ขวบ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ใบหน้า ศีรษะ ลำคอ จนเส้นเลือดใหญ่และหลอดลมขาด อาการสาหัส และทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้คนเป็นพ่อและแม่ยังทำใจไม่ได้ และวอนเจ้าของสุนัขออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การเลี้ยงสุนัขนอกจากจะต้องเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงดูและการฝึกสุนัขแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้ คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุนัข ซึ่งหากเมื่อใดที่เจ้าของสุนัขปล่อยปละละเลยให้สุนัขหลุดจากโซ่ที่มัดไว้ หรือหลุดออกไปในที่สาธารณะ แล้วไปกัดผู้อื่น จะมีโทษตามกฏหมาย ดังต่อไปนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่า เจ้าของสัตว์ หรือ บุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น ย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

มาตรา 446 วรรคแรก ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่า สินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่ สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

ประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม มีการกำหนดความผิดเอาไว้ชัดเจน เพื่อควบคุมบุคคลให้ประพฤติตนให้อยู่ภายในขอบเขตที่ถูกต้อง ไม่ให้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น ซึ่งมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อยู่บางมาตรา ดังนี้

มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลําพัง ในประการที่อาจทําอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 300 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 390 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 291 มีความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ดูข่าวต้นฉบับ