ขสมก. ลดภาระค่าโดยสารแก่ผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563

BLT BANGKOK อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.34 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.33 น.
0e9da8d79306c39c5fc25440b5ccdbf1.jpg

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) มอบของขวัญปีใหม่2563 ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลดภาระค่าโดยสารจำนวน2 บาทต่อการใช้งานบัตร1 ครั้งตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม2562 ถึงวันที่31 มกราคม2563 โดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน15 ครั้ง/บัตร/เดือน 
นายสุระชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปิดเผยว่าตามที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโยบายลดภาระค่าครองชีพด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2563 ให้กับประชาชนขสมก. จึงร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยลดภาระค่าโดยสารให้กับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์(บัตรโดยสารราคา50 บาทที่มีจำหน่ายเฉพาะบนรถโดยสาร) ที่นำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสารตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม2562 ถึงวันที่31 มกราคม2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินค่าโดยสารคืน2 บาทต่อการนำบัตรมาใช้ชำระค่าโดยสาร1 ครั้งโดยจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน15 ครั้ง/บัตร/เดือนซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนต่อบัตรสูงสุดเดือนละ30 บาท
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนกลับเข้าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้
2.1 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนธันวาคม2562 จะได้รับเงินคืนภายในวันที่22 มกราคม2563
2.2 กรณีนำบัตรมาใช้บริการรถโดยสารในเดือนมกราคม2563 จะได้รับเงินคืนภายในวันที่24 กุมภาพันธ์2563   
3. ขสมก. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าโดยสารให้กับผู้ใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน975,000 ครั้งตลอดระยะเวลาการดำเนินการ

ดูข่าวต้นฉบับ