ขนส่งชี้รถมาเซราติของ "หนิง ปณิตา"โอนทะเบียนถูกต้อง

new18 อัพเดต 23 ต.ค. 2562 เวลา 01.39 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 16.45 น. • new18
ขนส่งชี้รถมาเซราติของ
กรมการขนส่งทางบกยันรถมาเซราติของ “หนิง ปณิตา"โอนทะเบียนถูกต้อง

กรมการขนส่งทางบกยันรถมาเซราติของ "หนิง ปณิตา"โอนทะเบียนถูกต้อง 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีรถมาเซราติของ "หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ" ผู้จัดและนักแสดงชื่อดังว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นขอชี้แจง ดังนี้ 1. กรมการขนส่งทางบกงดรับจดทะเบียนรถประกอบฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เป็นต้นมา ตามกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2556 2. กรณีรถ MASERATI (หนิง ปณิตา) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2558 ในลักษณะรถใหม่นำเข้าทั้งคันผ่านด่านศุลกากร ปัจจุบันใช้หมายเลขทะเบียน 8กฎ 3940 กรุงเทพมหานคร (ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เปลี่ยนจากหมายเลขทะเบียน กท 191 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562) สิ้นอายุภาษีวันที่ 6 มี.ค.2563 (ชำระภาษีเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2562) 3. รถสวมทะเบียน จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาตรา 67 ผู้ใดใช้เครื่องหมายที่นายทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยยืนยันว่า ได้ทำการโอนทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ดูข่าวต้นฉบับ