ขนส่งจ่อเรียกคนมี'ใบขับขี่ตลอดชีพ'ทดสอบร่างกาย หวั่นสุขภาพไม่พร้อมก่ออุบัติเหตุ

แนวหน้า เผยแพร่ 07 ส.ค. เวลา 12.13 น.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นหลายครั้งเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ แต่ต่อมาสมรรถภาพร่างกายอาจลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น การมองเห็น การได้ยิน ทำให้อาจเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้ ทำให้ทางกรมฯ มีแนวคิดเรียกผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่ และหากบุคคลใดทดสอบแล้วไม่ผ่านก็อาจจำเป็นต้องยกเลิกใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตนยอมรับว่าแนวคิดดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ แต่ก็ต้องถือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นเรื่องสำคัญ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะนำมาใช้กับผู้ขับขี่ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งล่าสุดคาดว่า มีผู้ที่ถือครองใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านคน หลังจากที่กรมการขนส่งทางบก เลิกออกใบขับขี่แบบดังกล่าวไปตั้งแต่ปี 2546 และทางกรมฯ จะนำแนวคิดนี้เข้าหารือในสัปดาห์หน้า

ดูข่าวต้นฉบับ