กิจกรรม “ซื้อ LINE Melody เพลงโปรดแม่ รับสร้อยข้อมือ Jubilee LINE FRIEND ไปเลย”

LINE STORE เผยแพร่ 03 ส.ค. เวลา 11.14 น.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “ซื้อ LINE Melody เพลงโปรดแม่ รับสร้อยข้อมือ Jubilee LINE FRIEND ไปเลย”

+รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม +

ผู้ใช้บริการ LINE ที่มี LINE ID ลงทะเบียนในประเทศไทย สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “ซื้อ LINE Melody เพลงโปรดแม่ รับสร้อยข้อมือ Jubilee LINE FRIEND ไปเลย” ได้โดยการซื้อหรือส่งของขวัญ ไลน์เมโลดี้ (LINE Melody) จากแค็ตตาล็อกเมโลดี้ยอดฮิตถูกใจคุณแม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านร้านค้าเมโลดี้ ในแอปพลิเคชันไลน์ หรือ ร้านค้าเมโลดี้บนเว็บไซด์ (http://melody.line.me) เท่านั้น

1. เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม

1.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อหรือส่งของขวัญไลน์เมโลดี้ จากแค็ตตาล็อกเมโลดี้ยอดฮิตถูกใจคุณแม่ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผ่านร้านค้าเมโลดี้ ในแอปพลิเคชันไลน์ (ตามลิงก์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) หรือ ร้านค้าเมโลดี้บนเว็บไซด์ http://melody.line.me เท่านั้น

• ลิงก์ร้านค้าเมโลดี้ : https://lin.ee/9NDqYb3/ddkh/mothersday/inapp 

• ลิงก์ร้านค้าบนเว็บไซด์ http://melody.line.me: https://lin.ee/ElBAjML/ddkh/mothersday/store

1.2 บันทึกภาพ (Screenshot) ในหน้าประวัติการซื้อเมโลดี้ หรือในหน้าแสดงหลักฐานการซื้อ และโพสต์ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ในเฟซบุ๊ก (Facebook) LINE Melody Thailand หรือลิงก์ตามที่ระบุไว้นี้ (https://lin.ee/M9K2zPr/ddkh/mothersday) พร้อมตอบคำถามว่าชอบเพลงนี้เพราะอะไร หลังจากที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซื้อหรือส่งของขวัญไลน์เมโลดี้ตามข้อ 1.1 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.

2. การรับประกาศรางวัล รายละเอียดและเงื่อนไขการรับรางวัล

2.1 บริษัทจะคัดเลือกคำตอบโดนใจในการโพสต์รูปใต้คอมเมนต์จำนวน 2 ท่าน เพื่อรับได้รับสร้อยข้อมือ Jubilee LINE FRIEND Collection โดยรูปแบบของรางวัลจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด มูลค่ารางวัลละ 7,040 บาท จำนวน 2 รางวัล

2.2 บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) LINE Melody Thailand และจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัล ตามที่อยู่ที่ผู้ชนะรางวัลแจ้งให้แก่ทีมงานบริษัทต่อไป

3. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ของรางวัลจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ และรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ทั้งนี้ รางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยบริษัทจะเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว

4. บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านในการรับของรางวัล เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์ไปใช้ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line_genlctpp)

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของตนที่มีอยู่กับ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ, รูปไอคอน (Picture Icons), สถานะที่ตั้งค่าให้แสดงต่อสาธารณะในบริการนั้น ๆ รวมถึงหมายเลขระบุภายในที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อระบุผู้ใช้แต่ละรายแก่บริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 และเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp)

6. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล

7. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

8. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ชนะรางวัล ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ ให้ถือว่าผู้ชนะรางวัลดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชนะรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ของรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีมูลค่าเทียบเท่ากับของรางวัลเดิม

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

11. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กับข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่สุด

12. การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้