การยื่นแบบเสียภาษี…สำหรับ “คู่สมรส”

Wealthy Thai อัพเดต 06 ธ.ค. 2562 เวลา 17.51 น. • เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 17.51 น. • wealthythai
การยื่นแบบเสียภาษี…สำหรับ “คู่สมรส”

การเสียภาษีกรณีเป็น ‘คนโสด’ สามารถยื่นแบบภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ทันทีเลย โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่อนาคตหากมีคนรู้ใจเพิ่มเข้ามาในชีวิต จนแต่งงาน จดทะเบียนสมรสเป็นสามี ภริยา ถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งคู่ร่วมกันทำงานสร้างครอบครัว การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ ‘คู่สมรส’ มีสิทธิ์เลือกยื่นแบบได้ตามวิธีต่อไปนี้ครับ

 

 

วิธีที่1  : แยกยื่นแบบแสดงรายการ  ถึงแม้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว สามี ภริยา สามารถแยกยื่นแบบการเสียภาษี ต่างคนต่างยื่นแบบจากรายได้ส่วนตัว ไม่ต้องนำรายได้มารวมกัน  ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิ์ หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อนส่วนตัว แยกกันตามกฎหมายได้เลย  

 

 

“วิธีนี้เหมาะสมกับทั้ง 2 ฝ่าย ในกรณีที่เสียภาษีในอัตราฐานภาษีเดียวกัน เช่น รายได้จากเงินเดือนใกล้เคียงกัน หรือ รายได้จากการทำธุรกิจร่วมกันที่แบ่งรายได้ยื่นแบบแสดงรายการฝ่ายละ 50% ได้ รวมถึงใช้สิทธิค่าลดหย่อนใกล้เคียงกัน  ประโยชน์อีกด้านของการยื่นแบบวิธีนี้คือ สะดวกกับทั้ง 2 ฝ่าย หากไม่ต้องการให้อีกฝ่ายมายุ่งเกี่ยวในเรื่องบริหารเงินส่วนตัว”

 

 

วิธีที่ 2 :รวมยื่นแบบแสดงรายการ คือรวมเงินได้ทั้งหมดของทั้ง 2 ฝ่าย แล้วนำไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นแบบ ซึ่งทำได้  2 กรณี ดังนี้

 

  • รวมยื่นแบบแสดงรายการในนามสามี’  คือ ภริยานำเงินได้ทั้งหมดของตนไปรวมกับเงินได้ของสามีแล้วให้ฝ่ายสามียื่นแบบ หรือ

  • รวมยื่นแบบแสดงรายการในนามภริยา’ คือ สามีนำเงินได้ทั้งหมดของตนไปรวมกับเงินได้ของภริยาแล้วให้ภริยาเป็นฝ่ายยื่นแบบได้เช่นกัน

“แนวคิดวิธีนี้เหมาะสมสำหรับการบริหารเพื่อประหยัดภาษีครอบครัว กรณีที่ฝ่ายหนึ่ง มีรายได้ต่างกับอีกฝ่ายมาก จึงรวมรายได้กันและให้ฝ่ายที่มีรายได้มากกว่าเป็นผู้ยื่นแบบ ประโยชน์หลักของวิธีนี้คือ เพื่อรวมสิทธิ์ค่าลดหย่อนทางภาษีต่างๆ ของฝ่ายที่มีรายได้น้อย ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มสิทธิ์ ไปให้อีกฝ่ายที่มีภาระภาษีสูงกว่าได้ใช้ประโยชน์”

 

 

วิธีที่ 3  : แยกยื่นเฉพาะเงินเดือน  ส่วนเงินได้อื่นๆ นำไปยื่นรวมในนามอีกฝ่าย  สามารถทำได้ 2 กรณีเช่นกัน กล่าวคือ

 

  • สามีแยกยื่นแบบภาษีเฉพาะเงินเดือนของตน’ ส่วนเงินได้อื่นๆ นำไปรวมกับเงินได้ภริยา แล้วยื่นเสียภาษีรวมในนามภริยา หรือ

  • ภริยาแยกยื่นเฉพาะเงินเดือนของตน’ ส่วนเงินได้อื่นๆ นำไปรวมกับเงินได้สามี แล้วยื่นเสียภาษีรวมในนามสามี   

“วิธีที่ 3 นี้เป็นการยื่นทั้ง 2 ฝ่ายครับ วิธีนี้เป็นทางเลือกอีกทาง ในการวางแผนภาษีของครอบครัวแบบองค์รวม เช่น ฝ่ายที่มีเงินเดือนมากและมีรายได้จากการรับจ้างด้วย แต่หักค่าใช้จ่ายในส่วนเงินเดือนเต็มสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วจะหักค่าใช้จ่ายในส่วนรับจ้างเพิ่มไม่ได้ จึงแยกยื่นแบบจากเฉพาะเงินเดือนตนเอง และรวมรายได้จากการรับจ้างไปให้อีกฝ่ายหักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่อีกฝ่ายยังมีสิทธิ์  เป็นต้น”

 

 

จะเห็นว่าปัจจุบันการเลือกยื่นแบบแสดงรายการของ‘คู่สมรส’ นั้น กฎหมายมีความ ‘เป็นธรรม’ ให้ผู้เสียภาษีเลือกยื่นแบบการเสียภาษีได้ ซึ่งจะเลือกแบบใดให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวนั้น ไม่มีรูปแบบเฉพาะตัว ภาพรวมจะอยู่บนหลักการให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีสูงสุด ถูกต้องจากรายได้จริง บนพื้นฐานถูกต้องตามกฎหมายเป็นสำคัญ

 

 

ติดตามความรู้และข่าวสารสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้ที่ LINE@cfpthailand , TFPA Facebook Fanpageและ  www.tfpa.or.th

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ