การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ADVERTORIAL เผยแพร่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 17.00 น. • Ramkhamhaeng Hospital

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด… ในผู้ป่วยโรคหัวใจดีอย่างไร? 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ฟื้นตัวเร็วขึ้น กลับคืนสู่สภาวะปกติและทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิม ทำให้ 

  •  ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดลง 13%
  •  ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 26%
  •  การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 31%

ใครบ้างที่ควรเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด?

ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด หรือเคยทำการสวนหัวใจ เช่น การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามขดลวด  

เคยได้รับการผ่าตัดหัวใจ เช่น การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุกหัวใจ 

ประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 

1. ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

2. การควบคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้น

3. ระดับไขมันในเส้นเลือดลดลง

4. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะกลับมาเป็นโรคหัวใจอีก

5. ช่วยลดอาการเครียดลดภาวะซึมเศร้า

6. ทำให้สุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดเป็นอย่างไร?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการออกกำลังกาย จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย การออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นจะทำให้คุณมีพลังงานมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ โปรแกรมออกกำลังกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล

2. ให้การแนะนำและเรียนรู้เรื่องโรคหัวใจของคุณ ทำให้คุณรู้จักวิธีที่จะไม่ให้กลับมาเป็นโรคหัวใจอีก นอกจากนั้นแล้วเราจะให้คำแนะนำวิธีที่จะทำให้สุขภาพชีวิตของคุณดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

** ความยาวนานของโปรแกรมนั้นจะต่างกันไปแต่ละคนขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของคนๆ นั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน** 

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัยหรือไม่?

การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอดนั้นปลอดภัย งานวิจัยในต่างประเทศได้พบว่าการที่จะเกิดปัญหาจากการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือเกิดอันตรายนั้นน้อยมาก และสิ่งที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูบำบัดหัวใจและปอดมีประสบการณ์ที่จะช่วยคนไข้ในภาวะฉุกเฉินและมีเครื่องมือพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ 

เชิญปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ เพื่อประเมินการรักษา และวางแผนการฟื้นฟูความแข็งแรงของสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ที่สายด่วนสุขภาพโทร 0 2743 9999 ต่อ 2999 

ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลรามคำแหง http://bit.ly/341sVtE

ดูข่าวต้นฉบับ