การผลิตกากถั่วเหลือง/กากมันหมักยีสต์เพิ่มโปรตีน12.5%เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ปีก

รักบ้านเกิด อัพเดต 01 มิ.ย. เวลา 07.26 น. • เผยแพร่ 01 มิ.ย. เวลา 07.26 น. • รักบ้านเกิด.คอม

กากถั่วเหลืองหรือกากมันสำปะหลัง เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเรียกกันว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีราคาถูก แต่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสมของอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนได้

Animal/1459308682_7/6397_1.jpeg

หากผสมอาหารสัตว์เองได้จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนได้มาก

นายสุเทพ ศิริมูล สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรกรผู้คร่ำหวอดในวงการเลี้ยงสัตว์ปีกตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ ได้ให้คำแนะนำเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการลดต้นทุนได้โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น อาทิ กากมันสำปะหลัง หรือ กากถั่วเหลือง นำมาปรุงแต่งใหม่ให้มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่เพิ่มขึ้น มีพลังงานและโปรตีนสูง ด้วยกระบวนหมักกับยีสต์ขนมปังอย่าง่ายๆอีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ด้วยวัตถุดิบส่วนผสมดังต่อไปนี้
 

วัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุที่สำคัญ(อัตราส่วนการผลิต 100 กิโลกรัมโดยประมาณ)
1.กากถั่วเหลือง หรือ กากมันสำปะหลัง 100 กิโลกรัม
2.ผงยีสต์ขนมปัง 35 กรัม
3.น้ำตาลทรายแดง 60 กรัม
4.ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) 600 กรัม
5.กากน้ำตาล 1 ลิตร(1 กิโลกรัม)
6.น้ำสะอาด 10-15 ลิตร
7.อื่นๆ ได้แก่ กระบะพลาสติกสำหรับผสมอาหาร ถังน้ำพลาสติก พลั่วหรือจอบ ถุงพลาสติกหรือกระสอบบรรจุอาหารสัตว์ ฯลฯ
ขั้นตอนและวิธีการผลิตกากถั่วเหลืองหมักยีสต์
1. ขั้นตอนการขยายยีสต์ขนมปัง โดยละลายน้ำตาลทรายแดงกับน้ำเปล่า 10 ลิตร ในถังพลาสติก แล้วเทผงยีสต์ลงไปคนให้เข้ากันนาน 10-15 นาที สังเกตจากฟองเต็มถังแสดงว่ายีสต์ขยายตัวแล้วพร้อมนำไปใช้งาน
2. ขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยยูเรีย โดยนำปุ๋ยและกากน้ำตาลตามอัตราส่วนที่กำหนดคนละลายให้เข้ากันใส่เตรียมไว้ในกระบะผสมอาหาร

3. นำยีสต์ที่ขยายตัวแล้วเทลงไปผสมกับปุ๋ยและกากน้ำตาลที่ละลายเข้ากันดีในกระบะผสมอาหารแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้ง
4. รอให้ยีสต์ขยายตัวอย่างน้อย 1 ชม.แล้วตักกากถั่วเหลืองหรือกากมันทั้งหมดใส่ลงในกระบะผสมอาหาร แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน
5. ตักส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติกหรือกระสอบบรรจุอาหารสัตว์ที่มีถุงพลาสติกรองชั้นใน แล้วมัดปากถุง/ปากกระสอบให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม ใช้เวลาในการหมัก 21-30 วัน จะได้กากถั่วเหลือง หรือ กากมันหมักยีสต์ พร้อมนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ต่อไป

Animal/1459308682_7/6397_2.jpeg

สองแรงแข็งขัน ช่วยกันผสมอาหาร

การนำกากถั่วเหลือหมักยีสต์หรือกากมันหมักยีสต์ไปใช้ประโยชน์
-เมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้วกากถั่วเหลืองจะเพิ่มโปรตีนได้สูงถึง 12% ส่วนกากมันสำปะหลังจะเพิ่มโปรตีนได้สูงถึง 12.5%
-เกษตรกรสามารถนำกากถั่วเหลืองหมักยีสต์หรือกากมันหมักยีสต์ที่ได้ไปใช้เลี้ยงเป็ด ไก่ โดยใช้ในอัตรา 2% ของน้ำหนักตัว เมื่อเป็ด-ไก่ มีอายุได้ 1 เดือนขึ้นไป หรือนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุน

Animal/1459308682_7/6397_6.jpeg

- กากถั่วเหลือง เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถั่วเหลือง
- กากมันสำปะหลัง หรือกากแป้งมัน เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ หาซื้อง่ายและมีราคาถูก

Animal/1459308682_7/6397_7.jpeg

ประโยชน์ของกากถั่วเหลืองและกากมันหมักยีสต์
- มีปริมาณโปรตีนสูง
- มีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงใกล้เคียงกับอาหารสำเร็จรูป
- เป็นการนำเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกในการเลี้ยงสัตว์

 

ดูข่าวต้นฉบับ