การปลูกมันเทศคุ้มทุน คืนทุนภายใน 3 เดือน

รักบ้านเกิด อัพเดต 13 ธ.ค. 2562 เวลา 08.09 น. • เผยแพร่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 08.09 น. • รักบ้านเกิด.คอม

การปลูกมันเทศ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือการเตรียมดินในการปลูกมันเทศให้ทางทีมงานฟังว่าการปลูกมันเทศนั้นจะต้องมีการเตรียมและการใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย และพื้นที่ในการปลูกต้องระบายน้ำได้ คือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว

Plant/5560_1_259-2.jpg

การปลูกมันเทศ จะมีการไถเปิดหน้าดินและไถพรวน 3-4 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย แล้วจึงปรับระดับเนื้อที่ปลูกให้เรียบสม่ำเสมอกัน เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำและระบายน้ำ ถ้าหากที่ไม่เรียบสม่ำเสมอจะทำให้การส่งน้ำลำบากและระบายน้ำได้ไม่ดี เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยจะไถเปิดร่องโดยให้ร่องนั้นอยู่ห่างกัน 75-100 เซนติเมตร

Plant/5560_2_260-2.jpg

การเตรียมแปลงปลูกมันเทศ : ส่วนในดินหนักและการระบายน้ำไม่ดีจะต้องยกร่องขึ้นมาโดยให้สันร่องห่างกัน 75-100 เซนติเมตร เช่นกัน ร่องที่ยกขึ้นมานั้นควรจะเป็นรูปสามเหลี่ยม และฐานของร่องกว้างประมาณ 75-100 เซนติเมตร ถ้าหากเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีก็ปลูกในร่องที่เปิดไว้ส่วนในดินหนักก็ปลูกบนสันร่องนั้นๆ
ขั้นตอนการปลูก : การปลูกจะใช้ลำต้นหรือเถาปลูก โดยตัดเถาให้ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร การใช้เถานี้นิยมใช้ส่วนยอดมากกว่าส่วนอื่นๆ เนื่องจากส่วนยอดนั้นเจริญเติบโตและออกรากรวดเร็ว และนอกจากนั้นยอดส่วนมากจะไม่เป็นที่อาศัยของแมลงปีกแข็งที่ทำให้หัวมันเทศไม่สวย

Plant/5560_3_261-2.jpg

การปลูกมันเทศ : จะปลูกห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร โดยปลูกทำมุมประมาณ 45 องศากับพื้นดิน ฝังเถาลงไปในดินและให้ส่วนปลายโผล่ออกมาเหนือพื้นดินและทำมุม 45 องศา ส่วนเรื่องการตลาดนั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวน จะขายหน้าสวนที่กิโลกรัมละ 10 บาท เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมาก เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 3 เดือนเท่านั้นการดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยมีศัตรูพืช
ต้นมันเทศที่เหลือ : ส่วนต้นและใบที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมันเทศ เกษตรกรจะก็ไม่ทิ้งให้เสียประโยชน์ โดยบางคนจะไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อที่จะบำรุงดิน หรือจะนำไปใช้เลี้ยงวัวก็ดีเช่นกัน

ดูข่าวต้นฉบับ