การบินไทย แจ้งงดจ่ายหนี้หุ้นกู้ 46 ชุด รวม 71,608 ล้านบาท หลังยื่นฟื้นฟูกิจการ

Khaosod อัพเดต 01 มิ.ย. เวลา 12.44 น. • เผยแพร่ 01 มิ.ย. เวลา 12.43 น.
thaiairways

การบินไทย แจ้งงดจ่ายหนี้หุ้นกู้ 46 ชุด ล็อตแรก 8,788 ล้านบาท ล็อตสอง 62,820 ล้านบาท รวม 71,608 ล้านบาท หลังยื่นฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องชี้แจงกรณีเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยระบุว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้น บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 แล้ว

ทำให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท จึงถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้อออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 1 มูลค่า 2,035 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 63

-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 มูลค่า 634 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 64

-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 มูลค่า 2,453 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 66

-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 4 มูลค่า 1,899 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 72

-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 5 มูลค่า 1,767 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 77

โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือมายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 ขอให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด แต่เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ อยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) และจะไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้ ซึ่งการชำระหนี้เงินดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ นอกจากนี้ การไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่นๆ (Cross Default) ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในปี 2562 จำนวน 5 ชุด มีมูลค่ารวม 8,788 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้ชุดอื่นๆ มีทั้งหมด 41 ชุด ที่เป็นการออกตราสารหนี้เมื่อปี 55-63 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563-2577 มีมูลค่ารวม 62,820 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้น 71,608 ล้านบาท

รายละเอียดฉบับเต็ม : การบินไทย ชี้แจงกรณีเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน

ดูข่าวต้นฉบับ