การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ อย่างเป็นการแล้ว หลังกระทวงการคลังขายหุ้น

BRIGHTTV.CO.TH เผยแพร่ 25 พ.ค. เวลา 09.05 น. • Bright Today
การบินไทย พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ อย่างเป็นการแล้ว หลังกระทวงการคลังขายหุ้น

การบินไทย นายจักรกฤษฎิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ของกระทรวงการคลังต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

โดยระบุว่าบริษัท การบินไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 1,113,931,061 หุ้น หรือ ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ว่า ในวันที่ 22 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยจำหน่ายหุ้นร้อยละ 3.17 ให้แก่กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง ส่งผลให้กระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86

ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกระทรวงการคลังดังกล่าว ทำให้ บริษัทฯ หลุดพ้นจากสหภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวต้นฉบับ