การบินไทยแต่งตั้ง ‘ชาญศิลป์ ตรีนุชกร’ นั่งกรรมการแทน ‘ไพรินทร์’ มีผล 4 มิ.ย.นี้

อินโฟเควสท์ อัพเดต 04 มิ.ย. เวลา 10.58 น. • เผยแพร่ 04 มิ.ย. เวลา 10.58 น. • สำนักข่าวอินโฟเควสท์

บมจ.การบินไทย (THAI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 12/2563 เมื่อ 4 มิ.ย.63 มีมติแต่งตั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัท แทนนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.63 นี้เป็นต้นไป

ดังนั้น กรรมการอิสระของบริษัท ประกอบด้วย

1.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

2.พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

3.พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย

4.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

5.นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

6.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

7.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

8.นายวัชรา ตันตริยานนท์

9.รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

10.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 63)

ดูข่าวต้นฉบับ