การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเตรียมดินก่อนการลงนา

รักบ้านเกิด อัพเดต 27 พ.ค. เวลา 06.20 น. • เผยแพร่ 27 พ.ค. เวลา 06.20 น. • รักบ้านเกิด.คอม

การทำนาให้ประสบความสำเร็จนั้น การเตรียมดินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆ การทำน้ำหมักชีวภาพจะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆ ในดินให้กับต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวสามารถนำไปใช้ได้ดีขึ้น และเป็นการช่วยลดการเกิดของวัชพืชและยังเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนอีกด้วย

Rice/1469087339_10/8104_1.jpeg

น้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้

ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผลไม้
วัสดุอุปกรณ์
1.เศษผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม
3.น้ำเปล่า 10 ลิตร
4.สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง
5.ถังหมัก
วิธีการทำ
1.หั่นเศษผักและผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำใส่รวมกับกากน้ำตาลลงในถังหมัก
2.นำสารเร่ง พด. 2 ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเทลงในถังหมัก
3.ปิดฝาถังแล้วตั้งไว้ในที่ร่ม หมั่นคนวันละ 1-2 ครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วันสามารถนำไปใช้ได้

วิธีการนำไปใช้
ใช้น้ำหมัก 10 ลิตร ต่อพื้นที่นา 1 ไร่ ราดลงบนดินในระหว่างการเตรียมดิน หรือหลังจากไถหมักปอเทืองหรือถั่วต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปแช่เมล็ดพันธ์ุข้าวได้อีกด้วย โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร สามารถแช่เมล็ดข้าวได้ 20 กิโลกรัม แช่ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงแล้วค่อยนำขึ้นห่อผ้าพักไว้ แล้วนำไปปลูกเพื่อเพิ่มโอกาสในการงอก และทำให้ต้นกล้ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Rice/1469087339_10/8104_2.jpeg

หมักไว้ขนาดนี้ลดต้นทุน ทดแทนปุ๋ยเคมีได้แน่นอน

 

ดูข่าวต้นฉบับ