กัมพูชาเล็งสกัด ‘น้ำมันดิบ’ จากแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยครั้งแรกปีหน้า

Xinhua Thai เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 06.55 น.
กัมพูชาเล็งสกัด ‘น้ำมันดิบ’ จากแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยครั้งแรกปีหน้า

พนมเปญ, 18 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 พ.ย.) สมเด็จอัครเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาจะเริ่มผลิตน้ำมันดิบเป็นครั้งแรกจากแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งในปี 2020

"เราจะเริ่มสกัดน้ำมันหยดแรกในปี 2020 และผมจะประกาศวันที่แน่ชัดในภายหลัง" ฮุนเซนกล่าวระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญาท่ามกลางนักศึกษามหาวิทยาลัยเกือบ 2,000 คน

ฮุนเซนกล่าวว่าคริสเอเนอร์จี (KrisEnergy) บริษัทน้ำมันและก๊าซในสิงคโปร์ กำลังดำเนินงานตามแผนการครั้งนี้อย่างแข็งขัน ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอุปกรณ์และแท่นขุดเจาะน้ำมัน

ฮุนเซนเผยว่ารายได้จากการจำหน่ายน้ำมันครั้งนี้จะถูกนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อาทิ ถนน สะพาน ระบบชลประทาน และไฟฟ้า รวมถึงในด้านสุขภาพ และการศึกษาด้วย

ทั้งนี้ น้ำมันจะถูกสกัดจากแหล่งน้ำมันอัปสรา (Apsara Oilfield) ซึ่งตั้งอยู่ในแปลงเอ (Block A) ครอบคลุมพื้นที่ 3,083 ตารางกิโลเมตรเหนือแอ่งเขมร (Khmer Basin) ในอ่าวไทย โดยคริสเอเนอร์จีถือหุ้นร้อยละ 95 ในแปลงนี้ ส่วนรัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5

เมง สักธีระ (Meng Saktheara) รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชากล่าวว่าหลังการสกัดน้ำมันดิบ คริสเอเนอร์จีจะส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศเนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันในกัมพูชายังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา

อนึ่ง แปลงเอเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันที่พบในเขตน่านน้ำกัมพูชาในจังหวัดพระสีหนุ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา

ดูข่าวต้นฉบับ