กองทัพไทยเสริมเขี้ยวเล็บกองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

Manager Online เผยแพร่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 15.16 น. • MGR Online

กาญจนบุรี - กองทัพไทยสนับสนุน ยุทโธปกรณ์ให้กับ "กองกำลังสุรสีห์" ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (25 สิงหาคม 2562) ณ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางมามอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้แก่กองกำลังสุรสีห์ ได้แก่ เรือเร็วอเนกประสงค์ จำนวน 8 ลำ และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักกำลังพล จำนวน 6 ตู้

โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นผู้รับมอบยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังสุรสีห์ ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ รวมถึงรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ยามปกติ

พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และได้มีนโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งนี้ไดเล็งเห็นความสําคัญ และความจําเป็นของ "กองกำลังสุรสีห์" ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

รวมทั้งการรักษาความมั่นคงตามแนวด้านชายแดนไทย - เมียนมาร์ ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทโธปกรณพิเศษที่กองกําลังสุรสีห์ได้รับ จะชวยเสริมการปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดี

ดูข่าวต้นฉบับ