กองทัพรับไม่ได้สั่งสอบข้อเท็จจริง สาวโพสต์เหยียดพลทหาร

workpointTODAY อัพเดต 05 ธ.ค. 2562 เวลา 12.33 น. • เผยแพร่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 12.33 น. • Workpoint News
กองทัพรับไม่ได้สั่งสอบข้อเท็จจริง สาวโพสต์เหยียดพลทหาร

โฆษกกระทรวงกลาโหม เผย มีการสั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีหญิงสาวโพสต์เฟซบุ๊กเหยียดหยามพลทหาร "หน้าลาบ" ไปรับใช้ที่บ้าน ยืนยันไม่มีนโยบายนำพลทหารบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีภาพการเหยีดหยามและนำพลทหารไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ว่า ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่สังคมต้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ของผู้เผยแพร่ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่และมีวัตถุประสงค์อะไร ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพไม่สามารถยอมรับได้ โดยกำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไป และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

(พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์)

การทำงานของทุกเหล่าทัพในภาพรวม มีการแบ่งมอบงาน และหน้าที่กันชัดเจนในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานกำลังรบ หน่วยงานสนับสนุนการรบ หน่วยงานสนับสนุนการช่วยรบ ซึ่งมีงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน โดยมีนายทหาร นายสิบ และพลทหารจากฝ่ายธุรการร่วมกันทำหน้าที่ ซึ่งตำแหน่ง "พลทหารบริการ" ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว ดังนั้นการทำหน้าที่ของทหารหมุนเวียนกัน ดูแลพื้นที่ภายในหน่วยและช่วยเหลือกันเองด้านธุรการ จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกระดับ

ขอยืนยันว่า กระทรวงกลาโหมคำนึงถึงเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของทหารในทุกระดับ และไม่มีนโยบายให้นำพลทหารบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกค่ายทหาร ซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหาร ทั้งนี้หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดวัตถุประสงค์ และมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องมีผู้รับผิดชอบ และถือเป็นความผิดส่วนบุคคลทั้งทางวินัย และอาญา ตามมูลฐานความผิด

 

ดูข่าวต้นฉบับ