กลับลำ! ยกเลิกเดินรถสายA1 ดอนเมือง-บีทีเอส

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 03.35 น.

        รายงานข่าวจากท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า จากการทดลองเปิดให้บริการเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ สาย A1 เส้นทางด่วนเสริมพิเศษ : เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง -  สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน - สถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม - ร.พ.วิภาวดี - ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นั้น

         ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ มาพิจารณาการปรับปรุงเส้นทาง และการประเมินความต้องการในการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง โดยจะขอหยุดการให้บริการในเส้นทางดังกล่าวไว้ก่อน เมื่อพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร 0 2535 1247

         อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการแจ้งข่าวว่าตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดทดลองให้บริการเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ สาย A1 เส้นทางด่วนเสริมพิเศษ : เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง -  สถานีรถไฟฟ้ารัชโยธิน - สถานีรถไฟฟ้าเสนานิคม - ร.พ.วิภาวดี - ท่าอากาศยานดอนเมือง เส้นทางรถจะวิ่งขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ทั้งขาไปและขากลับ

            ค่าบริการ 30 บาท ตลอดสาย ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 19.00 น. รถออกทุก ๆ 20 นาที จำนวน 36 เที่ยวต่อวัน ผู้ใช้บริการสามารถขึ้นรถโดยสารได้ ณ บริเวณประตู 6 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณประตู 12 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะทำการประเมินความต้องการในการเดินทางของประชาชน เพื่อพิจารณาเพิ่มรถและความถี่ของการบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในการเดินทาง

ดูข่าวต้นฉบับ