กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ??

JS100 - Post&Share อัพเดต 26 ก.พ. เวลา 13.04 น. • เผยแพร่ 26 ก.พ. เวลา 11.31 น. • JS100:จส.100
กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ??
กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ??

     ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยกับ JS100 ว่า หลักปฏิบัติของการกักตัวเองที่บ้าน 14 วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหลายประเทศ ตามหลักง่ายๆคือ

     1. สวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนเราเป็นผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้      2. คงระยะห่างกับคนในบ้าน หรือคนในครอบครัว 1-2 เมตร        3. แยกเสื้อผ้า อุปกรณ์ ช้อน ส้อม การเข้าห้องน้ำ ต้องแยกเป็นสัดส่วน และต้องทำความสะอาดห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ  ถ้าทำครบ 14 วัน ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้       4. ห้ามเข้าไปกอดเด็กๆ หรือลูก หลาน เพราะถึงแม้ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อโรคได้  

     การป้องกันตนเองจาก ไวรัสโควิด-19 จะเหมือนกับการป้องกันไวรัสตัวอื่นทุกประการ หากเราอยู่ในที่โล่งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ถ้าอยู่ในที่ชุมชน มีคนแออัด  หรือรถสาธารณะทุกประเภท จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันละอองฝอยขนาดเล็กจากการไอหรือจามของผู้ป่วย  ซึ่งกรณีนี้สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้  แต่หากเราเป็นผู้ป่วย หรือผู้ต้องสงสัย (อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง) จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบที่ใช้ในโรงพยาบาล

ดูข่าวต้นฉบับ