กระหึ่มโลก! สื่อมาเลย์ตีข่าวไทยติด1ใน13ประเทศที่มีความพร้อมสูงด้านรับมือโรคระบาด

แนวหน้า เผยแพร่ 27 พ.ค. เวลา 13.09 น.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักข่าว Bernama ของมาเลเซีย เสนอข่าว “Thai healthcare system among top ranked countries” อ้างอิงรายงานสุขภาพคนไทย 2563 (Thai Health Report 2020) ซึ่งระบุว่า ตัวชี้วัดที่รวบรวมจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ อาทิ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา (Johns Hopkins Center for Health Security) และองค์กรความริเริ่มด้านภัยคุกคามนิวเคลียร์ (Nuclear Threat Initiative) ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ของโลก จาก 195 ประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยมีคะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 40.2 คะแนน) 

นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด ซึ่งรายงานดังกล่าวร่วมจัดทำโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย ณัฐพันธุ์ ศุภกา (Nattaphan Supaka) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อลดตัวเลขของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จนกระทั่งสถานการณ์ระบาดในไทยดีขึ้น
ขอบคุณเรื่องจาก : https://www.bernama.com/en/world/news.php?id=1845317

ดูข่าวต้นฉบับ