กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จยกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หลวงตาพระมหาบัว

แนวหน้า เผยแพร่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 13.19 น.

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประธานคณะออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เฝ้ารับเสด็จ

 

 

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล แล้วทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วย ยอดฉัตรทองคำ ขนาดความกว้าง 0.31 เมตร สูง 1.17 เมตร น้ำหนักทองคำ 86.2 กิโลกรัม และยอดฉัตรชั้นที่ 1 ขนาดความกว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร น้ำหนัก ทองคำ 99.4 กิโลกรัม ซึ่งรวมน้ำหนักทองคำยอดฉัตรและยอดฉัตรชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น 185.6 กิโลกรัม ค่าความบริสุทธิ์ ประมาณร้อยละ 96.7 จากนั้น ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา

โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ จำนวน 150 ราย จากนั้น พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) และพระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ก่อนเสด็จกลับ

 

 

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า ร้อยละ 85 ในส่วนของ “พระเจดีย์” เป็นรูปลักษณะสถาปัตยกรรมไทยที่มีกลิ่นไอศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปลายรัชสมัย ร.9 ถึงต้นรัชสมัย ร.10 สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในถิ่นอีสานยังดำรงมั่นคงรุ่งเรืองสืบไป

 

 

ความสูงพระเจดีย์ถึงยอด 61.58 เมตร ประกอบไปด้วยส่วนปลียอดโลหะผิวทองคำ ความสูงรวม 19 เมตร โดยส่วนบนสุดของปลียอดเป็นยอดทองคำและฉัตรทองคำ ขนาดความสูงรวม 1.55 เมตร  โดย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเททอง ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และ 1 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ

ในส่วนของสถูปพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน บรรจุในเจดีย์หินอ่อน 5 ยอด  ประกอบไปด้วยซุ้มทิศ 4 ทิศ ประดิษฐาน พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปนาค และพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึก  

 

 

สำหรับการสร้างยอดฉัตรพระเจดีย์ทองคำนั้น ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่จะบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ให้สวยงาม ทรงคุณค่าที่สุด และด้วยวัสดุที่ดีที่สุดนั้น คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคปัจจัยและทองคำเป็นจำนวน 255 กิโลกรัม โดยได้นำทองคำที่ได้รับศรัทธามานั้น ส่วนแรกนำไปเททองยอดหล่อฉัตรของพระเจดีย์ และทองคำส่วนที่เหลือได้นำไปเคลือบทองในส่วนปลียอด เพื่อให้ปลียอดและยอดฉัตรเหลืองอร่ามดุจเนื้อเดียวกัน

 

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ บริเวณวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระธรรมวิสุทธิมงคล  (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ผู้เป็นถูปารหบุคคล (ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน) สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างอเนกนานัปการ คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ดูข่าวต้นฉบับ