กรมการกงสุลมอบ 2 ของขวัญปีใหม่ ‘ทำพาสปอร์ตวันเสาร์-รับรองเอกสารฟรี’

MATICHON ONLINE อัพเดต 12 ธ.ค. 2562 เวลา 22.58 น. • เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 22.58 น.
50A531CB-5B61-43AD-8BA0-0B1B71725971

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้แก่ประชาชน โดยมีจะมีการเปิดทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคมปีนี้ รวมถึงวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคมปีหน้า ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่งประกอบด้วย 1.สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า เอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 2.ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 3.เอ็มทีอาร์คลองเตย และ 4.มีนบุรี

ทั้งนี้จะเป็นการเปิดทำการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทางอีเอ็มเอส โดยผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดติดมาด้วย

นอกจากนี้กรมการกงสุลยังจะเปิดบริการแปลเอกสารฟรีให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563 นี้ สำหรับผู้ที่มารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกรุงสุล แจ้งวัฒนะ สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท ประกอบด้วย 1.บัตรประชาชน 2.แบบรับรองการทะเบียนราษฎร์ 3.ทะเบียนบ้าน 4.สูติบัตร 5.มรณบัตรซึ่งต้องยื่นโดยบุคคลในครอบครัว 6.ใบสำคัญการสมรส 7.ทะเบียนสมรสและบันทึก 8.ใบสำคัญการหย่า 9.ทะเบียนยาและบันทึก 10.ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 11.บันทึกฐานะแห่งครอบครัว 12.หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม 13.หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล 14.หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว 15.หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล 16.หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 17.หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส 18. หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร และ 19.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

การจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษดังกล่าวจะบริการสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คอลเซ็นเตอร์ กรมการกรุงสุล เบอร์โทรศัพท์ 025728442

ดูข่าวต้นฉบับ