กมธ.สรุปยอดปรับลดงบฯ ปี 63 อึ้ง! งบซื้อรถคันใหม่ "ประธานชวน" ราคาไม่ถูกเลย

Khaosod อัพเดต 16 ธ.ค. 2562 เวลา 08.45 น. • เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2562 เวลา 08.11 น.
อยากมีรถสักคัน

กมธ.สรุปยอดปรับลดงบฯ ปี 63 อึ้ง! งบซื้อรถคันใหม่ “ประธานชวน” ราคาไม่ถูกเลย ถามสองรอบ ยังยืนยันที่จะเอา

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เปิดเผยว่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธ.ค. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณท์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ประชุมเป็นวันสุดท้าย และสรุปยอดปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 10,84.2380 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญๆ ที่ได้ปรับลดแล้วน่าสนใจ มีดังนี้

ผ่านให้มีการจัดเรือดำน้ำ 2 ลำ จำนวน 22,500 ล้านบาท (ราคาลำละ 11,250 ล้านบาท) เนื่องจากมีมติ ครม.ให้จัดซื้อต่อเนื่องจากลำที่ 1 ในปี 2560 ผ่านให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดซื้อ เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ (ราคาลำละ 931 ล้านบาท) เนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ ของเดิมมีอยู่แล้ว 2 ลำ โดยให้จัดซื้อใหม่อีก 2 ลำ เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ

ให้กรมทางหลวงเร่งรัดการก่อสร้างถนนทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังได้รับเงินค่าเวนคืนจากรัฐบาลเพิ่มอีก 12,000 ล้านบาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 ปรับลดงบประมาณของรัฐสภา จำนวนทั้งสิ้น 1,156.91 ล้านบาท

เนื่องจากการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ ล่าช้าไปอีก 382 วัน (สิ้นสุด 31/12/63) โดยอ้างเหตุผลในการขยายสัญญาครั้งที่ 4 อีก 382 วัน เนื่องจากยังไม่มีที่ปรึกษาด้านไอที (แต่รัฐสภาได้ซื้อระบบไอที จำนวน : 3,351 ล้านบาท (จากบริษัท AIT) ด้วยวิธีพิเศษ ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

และยังมีรายการสำคัญคือ สภาผู้แทนราษฎรได้ของบฯ ปี 2563 จัดซื้อรถประจำตำแหน่งให้แก่ประธานสภาผู้แทนราษฎร คันละ 7.5 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการฯ ได้ซักถามนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะใช้รถประจำตำแหน่งแพงถึงราคาคันละ 7.5 ล้านบาทเลยหรือ เพราะที่ผ่านมา นายชวน เป็นคนค่อนข้างสมถะ

ซึ่งนายสรศักดิ์ ตอบว่า ได้นำเรื่องนี้เรียนถามนายชวน หลีกภัย ถึงสองครั้งแล้ว ซึ่งนายชวน ก็ไม่ขัดข้อง หากจะตั้งงบซื้อรถประจำแหน่งในราคาดังกล่าว จึงได้อนุมัติจัดซื้อรถประจำตำแหน่งราคาคันละ 7.5 ล้านบาท แก่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ดูข่าวต้นฉบับ