กฟน. แจงการคืน​ดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีหลักเกณฑ์

TNN ช่อง16 อัพเดต 23 ก.พ. เวลา 03.52 น. • เผยแพร่ 23 ก.พ. เวลา 03.52 น. • TNN Thailand
กฟน.  แจงการคืน​ดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีหลักเกณฑ์
การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงกรณีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืน​ดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

        วันนี้ (23 ก.พ.63 ) จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืน​ดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ นั้น 

        นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (MEA ) ได้ออกมาชี้แจงว่า   การคืนเงินดอก   ผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA มีหลักเกณฑ์  โดยจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) หรือประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) ที่วางหลักประกันเป็นเงินสด และมีชื่อผู้วางหลักประกันตรงกับชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเท่านั้น MEA จะพิจารณาดำเนินการคืนดอกผลสะสม 5 ปี โดยจะคืนเงินดังกล่าวในรูปแบบการหักลดกับค่าไฟฟ้า ในบิลค่าไฟฟ้ารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีข้อกำหนด ดังนี้

-กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดมากกว่าดอกผลที่จะได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้า ทำให้คงเหลือยอดที่ต้องชำระลดลง

-กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดน้อยกว่าดอกผลที่ได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้า และจะแสดงยอดเงินดอกผลที่ยังเหลืออยู่เป็นเงินล่วงหน้า เพื่อใช้หักลดยอดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนที่ได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต

-กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระเท่ากับดอกผลที่ได้รับ MEA จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้าทั้งหมด และแสดงค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเป็นเงินจำนวน 0 บาท

-กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระ​ 0​ บาท​ (ไม่มีการค้างชำระ) ดอกผลที่ได้รับจะแสดงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นบนใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่ง MEA จะนำยอดเงินดังกล่าวไปหักลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต

        อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand Twitter : @mea_news รวมถึงสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ดูข่าวต้นฉบับ