กทม.เร่งสำรวจเส้นทางเที่ยวแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ พร้อมเชื่อมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

BLT BANGKOK เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 13.24 น. • BLT Bangkok
กทม.เร่งสำรวจเส้นทางเที่ยวแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ พร้อมเชื่อมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร(กทม.) ทำการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ- คลองบางกอกใหญ่- คลองบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร(กทม.) ทำการสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำประวัติศาสตร์ คลองชักพระ- คลองบางกอกใหญ่- คลองบางกอกน้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี ในพื้นที่5 เขตประกอบด้วย

- เขตบางกอกน้อย

- เขตบางกอกใหญ่

- เขตตลิ่งชัน

- เขตภาษีเจริญ

- เขตธนบุรี

รวมระยะทาง18 กม. โดยมีผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้บริหารเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ท่าเรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ถึงท่าเรือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี

เริ่มสำรวจเส้นทางจากท่าเรือวัดสุวรรณาราม

โดยเริ่มสำรวจเส้นทางจากท่าเรือวัดสุวรรณาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์32 สำรวจคลองบางกอกน้อยซึ่งเดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าก่อนขุดคลองลัดบางกอกชมสถานที่สำคัญเช่นวัดศรีสุดารามที่เคยเป็นวัดชีปะขาวในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดภาวนาภิรตาราม ล่องเรือผ่านเส้นทางสู่คลองชักพระซึ่งเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชีเข้าสู่เขตภาษีเจริญจากนั้นเดินทางถึงวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันย้อนอดีตสายน้ำเจ้าพระยาสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญต่างๆอาทิ

- วัตตลิ่งชัน

- ตลาดน้ำตลิ่งชัน

- วัดช่างเหล็ก

- คลองบางระมาด

- ย่านชาวสวนคลองบางเชือกหนัง

- สู่คลองมอญ

- ย่านบ้านศิลปินแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในย่านเก่าที่เข้ากับงานศิลปะ

- วัดกำแพงบางจาก

ทั้งยังมีวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาที่งดงามท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ ผ่านวัดนวลนรดิศ วัดประดู่ฉิมพลี ผ่านคลองภาษีเจริญ วัดปากน้ำ คลองด่าน คลองบางหลวง เพื่อเดินทางสู่ย่านตลาดพลู

“ตลาดพลู” แหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อย

โดยตลาดพลูนับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ย่านอาหารอร่อยอาทิ

- วัดราชคฤห์วรวิหาร

- วัดบางยี่เรือเหนือที่ได้รับการบูรณะโดยพระยาพิชัยดาบหัก

- วัดอินทารามวรวิหารวัดสำคัญของฝั่งธนบุรีที่มีมาตั้งแต่อยุธยา

- พระเจดีย์กู้ชาติที่บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

- ถิ่นฐานบ้านขุนนางย่านชาวลาวบางไส้ไก่

- ถิ่นฐานชาวมอญที่วัดประดิษฐาราม

ทั้งถิ่นแขกที่กุฎีเจริญพาศน์ และกุฎีต้นสน สู่วัดหงส์รัตนารามวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระแสน และพบหลวงพ่อทองคำ รวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมัสยิดต้นสนสถานที่สำคัญของชุมชนมุสลิมสมัยอยุธยา และจุดสุดท้ายวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปากคลองบางกอกใหญ่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตธนบุรี

ลงเรือสำรวจการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 รวมระยะทาง18 กม.

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่ กล่าวว่า การลงเรือสำรวจเส้นทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.อัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมีผลส่งเสริมทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนรากหญ้าพร้อมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก

สำหรับเส้นทางระยะทางประมาณ18 กม. ที่สำรวจนั้นเป็นเส้นทางที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องจากมีความสวยงามมีศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายคนอาจยังไม่เคยได้สัมผัส

และเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเก่าแก่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยคือกรุงธนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายจุด และตลาดจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่มีชื่อเสียงเก่าแก่หลายแห่ง และสามารถเชื่อมต่อสู่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา(Chao Phraya Sky Park) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อการท่องเที่ยวไปยังคลองโอ่งอ่างและย่านเยาวราชได้อีกด้วย

ทั้งนี้จากการสำรวจเส้นทางพบว่ากรุงเทพมหานครต้องปรับปรุงในหลายๆเรื่องเช่นความสะอาดการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำที่พบว่าบางช่วงของคลองแคบมากเรือไม่สามารถสัญจรสวนกันได้ความปลอดภัยของท่าน้ำและท่าเทียบเรือ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรีดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการเพิ่มเสน่ห์ให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ