กทม.เยียวยา ตลาดยิ่งเจริญ 2.4 ล้านบาท อาจไม่พอ?

Businesstoday เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 10.03 น. • Businesstoday
กทม.เยียวยา ตลาดยิ่งเจริญ 2.4 ล้านบาท อาจไม่พอ?

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลาดยิ่งเจริญ ภายหลังเกิดเหตุอัคคีภัยร้านค้าภายในตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 เวลาประมาณ 03.00 น. ส่งผลให้แผงค้าได้รับความเสียหาย จำนวน 215 แผงค้า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมจำนวน 215 ครอบครัว โดยมีผู้บริหารสำนักงานตลาดยิ่งเจริญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อัคคีภัยนับเป็นภัยร้ายแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมักเกิดขึ้นในที่ชุมนุมชนและย่านที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะขยายวงกว้างและยากต่อการควบคุมเพลิง ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยมาโดยตลอด ทั้งในด้านของการกำหนดมาตรการความปลอดภัยต่างๆ การดูแลพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่สุ่มเสี่ยง ตลอดจนรณรงค์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้

นอกจากนั้น กทม.ยังมีการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและระงับเหตุเพลิงไหม้ อันเป็นการควบคุมให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกๆ ฝ่ายจะร่วมมือกันป้องกันเหตุเพลิงไหม้อย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ก็ยังคงมีเหตุการณ์ความสูญเสียจากสาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ต่างรู้สึกเสียใจและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุเป็นอย่างดี และยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาดยิ่งเจริญ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นตลาดของเอกชน แต่กรุงเทพมหานครก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ประสบเหตุอัคคีภัยตลาดยิ่งเจริญทั้ง 215 ราย จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครครอบครัวละ 11,000 บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

"แม้อาจไม่มากพอสำหรับการชดเชยความสูญเสียทั้งหมด แต่เป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานคร ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพยุงให้ผู้ประสบภัยลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่สำหรับก้าวต่อไป"

ดูข่าวต้นฉบับ