โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์

เบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งไม่สามารถใช้บริการของเราได้ เราขอแนะนำให้อัพเดตเบราว์เซอร์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

กทม. ทยอยหยุดวิ่งรถชัตเติลบัส "BMA FEEDER" 17 ก.ย. นี้

ประชาชาติธุรกิจ อัพเดต 14 ก.ย 2563 เวลา 07.25 น. • เผยแพร่ 14 ก.ย 2563 เวลา 06.01 น.
BMA FEEDER

กทม. จะทยอยหยุดให้บริการ รถชัตเติลบัส “BMA FEEDER” ทั้ง 3 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. นี้ หลังครบระยะเวลาทดลองศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังได้เปิดบริการทดลองเดินรถ Shuttle Bus เพื่อนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก (ระบบราง) “BMA FEEDER” เพื่อเพิ่มทางเลือกและให้บริการเสริมในการเดินทางแก่ประชาชน ในระยะแรกกำหนดเดินรถ 3 เส้นทาง บริการฟรี 6 เดือน ไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันการดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ใกล้ครบระยะเวลาในการศึกษาทดลองแล้ว จึงจะหยุดเดินรถ Shuttle Bus ทั้ง 3 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางสถานีขนส่งสายใต้-BTS บางหว้า (B1) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

2. เส้นทางดินแดง-BTS สนามเป้า (B2) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

3. เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง (B3) หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กทม.จะประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งผลการตอบรับของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กทม. ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการศึกษาทดลองเดินรถโดยสารแบบเวียน (Shuttle Bus) เพื่อขนส่งผู้โดยสารจากสถานที่สำคัญเขื่อมต่อระบบขนส่งทางราง โดยไม่คิดค่าโดยสาร เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร และลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

สำหรับโครงการดังกล่าว กทม. ระบุว่าได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนดำเนินการศึกษาทดลองการเดินรถโดยสารไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทั้ง กทม. และประชาชน

ดูข่าวต้นฉบับ