กต.สั่งสอบวินัยผู้พิพากษายะลายิงตัวเอง สั่งย้ายไปช่วยงานศาลอุทธรณ์จ.เชียงใหม่

JS100 อัพเดต 18 พ.ย. 2562 เวลา 11.11 น. • เผยแพร่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 10.58 น. • JS100:จส.100
กต.สั่งสอบวินัยผู้พิพากษายะลายิงตัวเอง สั่งย้ายไปช่วยงานศาลอุทธรณ์จ.เชียงใหม่
กต.สั่งสอบวินัยผู้พิพากษายะลายิงตัวเอง สั่งย้ายไปช่วยงานศาลอุทธรณ์จ.เชียงใหม่

          หลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2562 ที่ศาลฎีกา โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ต.ได้มีมติตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ใช้ปืนยิงใส่ตัวเอง หลังพิจารณาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 68 คือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย และมีมติให้นายคณากรไปช่วยทำงานชั่วคราวในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ก่อน  จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มติดังกล่าวมีขึ้น หลังคณะอนุกรรมการตุลาการวิสามัญ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ต่อที่ประชุมก.ต.

 

แฟ้มภาพ

ดูข่าวต้นฉบับ