กกต.เผย ประกาศผลเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม ภายใน 60 วัน

ไทยรัฐออนไลน์ - Politics อัพเดต 23 ต.ค. 2562 เวลา 11.21 น. • เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 09.20 น.
ภาพไฮไลต์

กกต.ออกประกาศ เผย ผลการเลือกตั้ง เขต 5 นครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใน 60 วัน เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเชื่อได้ว่า ผลเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เอกสารข่าวระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ มาประกอบการพิจารณา โดยกกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งใหม่

ข่าวเกียวข้อง เลือกตั้งซ่อมนครปฐม

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ