กกต.ตื่น! นัดถกสัปดาห์หน้าปม“ธนาธร”ปล่อยกู้อนาคตใหม่

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 10.54 น.

"จรุงวิทย์"เตรียมชงกกต.พิจารณาสัปดาห์หน้า ปม “ธนาธร”ให้เงินกู้พรรคอนาคตใหม่ 191 ล้าน เกินกฎหมายกำหนด 

วันนี้( 10 ก.ย.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการตรวจสอบกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน 191 ล้านบาท เพื่อ ดำเนินกิจการพรรค ว่า สัปดาห์หน้าสำนักงานกกต.จะส่งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวช่วงหลังการเลือกตั้ง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ระบุว่ากฎหมายพรรคการเมือง ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้เงินได้  โดยเมื่อตรวจสอบกฎหมายพรรคการเมืองพบว่า  เรื่องเงิน รายได้ และการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง ตามพ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2550 กับ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560   เขียนไว้ต่างกัน  โดยปี 2550 มาตรา 53(7)  ได้กำหนดให้มีรายได้อื่น  พรรคจึงอาจมีรายได้จากการกู้ยืมเงินได้  โดยในอดีตที่ผ่านมาก็มีถึง 20 พรรคการเมืองกู้ยืมเงินโดยอาศัยบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ในการหารายได้ และมีการระบุไว้ในรายงานงบดุลประจำปีของพรรคที่รายงานต่อ กกต. 

แต่ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ปี 2560  ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มาตรา 62 ไม่ได้มีบทบัญญัติเรื่องรายได้อื่นแล้ว และกำหนดประเภทของรายได้ ไว้ 7 ประการ การที่พรรคจะกู้ยืมเงินมาเป็นรายได้ไม่น่าจะทำได้
ทั้งนี้รายได้ 7 ประการของพรรคการเมือง ตามมาตรา 62 ประกอบด้วย 1. เงินทุนประเดิมตามมาตรา 9 วรรคสอง  2. เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองตามที่กำหนดในข้อบังคับ 3 เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค

4. เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรค 5.เงินทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการบริจาค 6. เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 7 ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง

ดูข่าวต้นฉบับ