การเมือง

ปลัดมท. สั่งการผู้ว่าฯคุมเข้มสถานบันเทิงวันออกพรรษา

INN News
เผยแพร่ 26 ต.ค. 2566 เวลา 03.39 น. • INN News
ปลัดมท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดควบคุมดูแลสถานบริการ วันออกพรรษา พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชน-นักท่องเที่ยว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ตรงกับ "วันออกพรรษา" ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคจะเดินทางไปร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี และร่วมเฉลิมฉลอง รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เช่น ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า โดยประเพณีสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ก็จะมีการร่วมกันจัดทำพุ่มผ้าป่าบริเวณหน้าอาคารบ้านเรือน สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ ทั้งมีการชักลากรถพนมพระที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญบนบุษบกออกจากวัดวาอารามมากกว่า 100 วัด เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา รวมถึงประเพณีไหลเรือไฟ ที่เป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนมและพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีการจัดทำเรือไฟด้วยโครงไม้ไผ่ออกเเบบเป็นรูปต่าง ๆ

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

โดยศิลปินเรือไฟ เเล้วจุดไฟตามรูปที่ออกเเบบไว้ เเล้วนำมาลอยในคืนวันออกพรรษา และการปล่อยกระทงสาย พิธีรำบูชาพระธาตุพนมและการไหลเรือไฟ เพื่อบูชารอยพระพุทธบาท การสักการะท้าวพกาพรหม การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี และการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ซึ่งจะมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมชมและอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมาก และในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ก็จะมีการร่วมกันจัดเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ทั้งการตักบาตรดอกไม้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของคาวหวาน เนื่องในวันออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดและทั่วทุกสารทิศไปร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งผู้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยหากมีผู้ประกอบการหรือประชาชนฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

"กระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้ทุกจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ กฎหมายโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนต่อกฎหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งอาญาและทางปกครอง"

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมประเพณีออกพรรษาในแต่ละพื้นที่ จึงขอให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินมาตรการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในวันดังกล่าว ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรง เช่น ถนนหนทาง การจราจรทางบก การจราจรทางน้ำ ท่าเทียบเรือ หรือบริเวณโป๊ะ แพริมน้ำที่ประชาชนนิยมไปให้อาหารปลา หรือไปรับประทานอาหารร่วมกัน ระบบไฟฟ้า สายไฟในบริเวณวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ รวมถึงสถานที่จัดงานประเพณี พร้อมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง คัดกรอง ตรวจสอบ ตรวจตรา ผู้ร่วมงานหรือนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจลักลอบก่อเหตุที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน มีแผนการดูแลความปลอดภัย โดยนำแผนเผชิญเหตุที่ได้มีการจัดทำไว้ในแต่ละพื้นที่มาซักซ้อมในทุกเรื่อง

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th
โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

ดูข่าวต้นฉบับ