iflix แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งจากมาเลเซีย ประกาศรับเงินเพิ่มทุนรอบใหม่จากกลุ่มนักลงทุนนำโดย กองทุน Fidelity International รวมทั้งกลุ่มสื่อจากหลายประเทศ อาทิ MNC อินโดนีเซีย, Yoshimoto Kogyo ญี่ปุ่น และ JTBC เกาหลีใต้

ทั้งนี้ iflix ไม่ได้บอกจำนวนเงินเพิ่มทุนรอบนี้สุทธิ แต่บอกเพียงมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการระดมทุนรอบสุดท้ายก่อนที่บริษัทจะเตรียมไอพีโอต่อไป

จำนวนผู้ใช้งาน iflix ล่าสุดอยู่ที่ 17 ล้านบัญชี เน้นให้บริการในพื้นที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา และเอเชียตะวันออกกลาง

ที่มา: Telecom Paper

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด