บมจ.ทีโอที ส่งต่อบริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัดถึงมือประชาชน พร้อมเดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal การันตีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ตอบโจทย์มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่ว่าจะใกล้ หรือ ไกล สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่สะดุด ย้ำ การให้บริการที่มากกว่าหน้าที่ คือที่พึ่งทุกความรู้สึกของคนไทย

บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญที่การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง และด้านสาธารณสุข บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หนึ่งในรัฐวิสาหกิจไทยที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ที่ใกล้ชิด ประชาชนผู้ใช้บริการทุกระดับ มาอย่างยาวนาน เป็นความผูกพันที่ ทีโอที มีให้กับทุก ๆ คนผ่านบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line)

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับบริการที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งให้คิดถึงได้ในทุกสถานการณ์ ขณะที่การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ภายหลังที่ประเทศไทยต่างร่วมด้วยช่วยกันเอาชนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ รวมถึงภาคธุรกิจไม่ให้หยุดชะงัก สอดคล้องกับภารกิจสำคัญของ ทีโอที ซึ่งเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่การพัฒนาประเทศ และที่สำคัญคือ การเข้ามาช่วยเชื่อมโยงให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย 

สร้างประโยชน์อย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะในพื้นที่ใกล้ ไกล ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการให้บริการที่ทันต่อสถานการณ์ของ  ทีโอที ได้แก่ การให้บริการระบบสื่อสาร CCTV และบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทีโอที ยังได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ เข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ อาทิ การนำระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตามผู้ป่วยทั้งอาคาร DLUXX Thammasat 14 ชั้น พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องรวม 308 ห้อง ระบบติดต่อสื่อสารแพทย์ - ผู้ป่วย จอมอนิเตอร์ให้แพทย์และพยาบาลสามารถดูแลและติดต่อคนไข้ได้ รวมถึงมอนิเตอร์สำหรับเช็คอุณหภูมิ ผู้ป่วย วางระบบเครือข่ายภายในเดินสาย LAN ทั้งตึก และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 

นอกจากนี้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารถึงกัน ในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติ แต่ไม่หยุดการติดต่อ ทีโอที ยังได้ปรับรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์บ้าน ในรูปแบบโทรศัพท์ประจำที่ Fixed Line โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ในราคาค่าบริการที่ประหยัด เพื่อให้ทุกการติดต่อสื่อสารเท่าเทียม ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย บริการ TOT Fiber 2 U โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เร็วที่สุด และแรงที่สุด ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้การทำงานในช่วง Work From Home มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือจะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับเยาวชนในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่สะดุด ด้วยราคาที่เข้าถึงได้ 

ทั้งหมดนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ หรือ ตามภาระหน้าที่ในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างความแข็งแกร่งในการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ของการเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ และเป็นที่พึ่ง ของประชาชนผู้ใช้บริการได้ แม้ในยามที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ ทีโอที มีบริการ TOT Mobile ที่ให้บริการทั้งภาพ เสียง (Video Call) หรือยามห่วงใยก็ยังติดต่อถึงกันได้ด้วยโทรศัพท์บ้าน ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ของทีโอที เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งตอบโจทย์ “TOT We Care We Share มากกว่าหน้าที่ คือ ที่พึ่งทุกความรู้สึกของคนไทย” 

สามารถดูคลิปได้ที่