ทันหุ้น-สู้โควิด : RATCH เผยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ RHIS  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงนามสัญญาหุ้นส่วนกับ Geleximco Group Joint Stock Company หรือ Geleximco  เพื่อเข้าลงทุนในกองทุน An Binh Energy and Infrastructure Fund หรือ ABEIF  ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนาม โดย RHIS จะถือหุ้นในกองทุน ABEIF ในสัดส่วน 49%  มูลค่าการลงทุน 78.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท  ขณะที่ Geleximco ถือหุ้น  51%   

 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า Geleximco เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำรายใหญ่ของเวียดนามที่ดำเนินธุรกิจแกนหลักที่มีความหลากหลายครอบคลุมด้านพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การค้าและการบริการ  จึงถือว่าเป็นพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยเสริมหนุนบริษัทฯ ในก้าวย่างสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการขยายฐานการลงทุนใหม่ในประเทศเวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตสูง  

โดยมีกองทุน ABEIF เป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตอบสนองการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปัจจุบันกองทุน ABEIF ได้ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและโครงการพลังงานทดแทนรวม 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 2,620 เมกะวัตต์ และ 1 ใน 4 โครงการนี้ มีขนาดกำลังการผลิต 620 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว      

“บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งมีนัยสำคัญในการเริ่มต้นการผสานศักยภาพและผนึกความแข็งแกร่งกับพันธมิตรใหม่อย่าง Geleximco Group ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในเวียดนาม ตามทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกันอันได้แก่ธุรกิจที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามให้เจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น"นายกิจจา กล่าว

นอกจากนี้  รัฐบาลเวียดนามมีเป้าหมายที่จะพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 130 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จากปัจจุบันที่ 54 กิกะวัตต์ บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกองทุน ABEIF  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก  สินทรัพย์ของกองทุนในปัจจุบันประกอบด้วย

• โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินแอนทราไซด์ Thang Long ขนาด 620 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  

• โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 650 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ  

• โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก
https://qrgo.page.link/US6SAAPP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNATELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_newsTwitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด