Google ประกาศเพิ่ม Dark Mode บน Google Docs, Sheets และ Slides
Google เพิ่มการแสดงผลแบบ Dark Mode ของ Google Docs, Sheets และ Slides เข้ามาให้ผู้ใช้ Android ได้ใช้งานกันแล้ว แต่สำหรับใครที่ใช้ iOS ก็ต้องรอต่อไปก่อน

หลังจาก Google ได้ปล่อยหน้าการแสดงผล Dark Mode ของบริการต่างๆ ออกมาในปีนี้ ทั้ง Gmail, Google Calendar, Google Search และ Google Maps ล่าสุดก็ได้ประกาศเพิ่ม Dark Mode บนแอปพลิเคชันของ Google Docs, Sheets และ Slides เข้ามาแล้ว

และเช่นเดียวกันกับ Dark Mode ของบริการต่างๆ จาก Google คือ มันจะเป็นโทนสีเทาเข้มที่มองแล้วสบายตามากกว่าจะเป็นสีดำสนิท โดยในเบื้องต้นหน้าการแสดงผลภายในแอปพลิเคชันจะตั้งเอาไว้ที่ System Default หรือปรับการตั้งค่าตาม Theme ของสมาร์ทโฟน (หากผู้ใช้คนใดตั้งโหมดการทำงานของเครื่องไว้เป็น Dark Mode มันก็จะปรับตามแบบอัตโนมัติ)

Google ประกาศเพิ่ม Dark Mode บน Google Docs, Sheets และ Slides

ภาพจาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/07/dark-theme-google-docs-sheets-slides-.html

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการปรับหน้าการแสดงผลด้วยตนเองก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่เมนู Setting > Theme > Dark / Light / System Default และในขณะที่ใช้งาน Dark Mode ก็สามารถปรับกลับมาใช้ Light Mode ได้ด้วยการไปที่เมนูเพิ่มเติม (จุดสามจุดด้านขวาบน) และเลือกที่ View in light theme 

Google ประกาศเพิ่ม Dark Mode บน Google Docs, Sheets และ Slides

ภาพจาก : https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/07/dark-theme-google-docs-sheets-slides-.html

ทางบริษัทระบุว่าได้เพิ่มการแสดงผลแบบ Dark Mode นี้เข้ามาให้ผู้ใช้ G Suite และผู้ที่มีแอคเคาท์ Google ทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วในระบบAndroid (ใช้เวลาราว 15 วันกว่าจะขยายการใช้งานให้ครอบคลุมกับผู้ใช้ทุกคน) ส่วนใครที่ใช้งานบริการนี้บน iOS ก็ยังคงต้องรอกันไปอีกระยะหนึ่ง

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด