Breaking News : สมคิด พร้อม 4 กุมาร แจ้งขอลาออกจากความเป็นรัฐมนตรี

ฐานเศรษฐกิจ รายงานข่าว โดยอ้างว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย กลุ่ม 4 กุมาร ประกอบด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางให้พล.อ.ประยุทธ์ ปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) หาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่แทน

โดยนายสมคิด แจ้งกับพล.อ.ประยุทธ์ ถึงสาเหตุการลาออกว่า เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ส่วนการลาออกของ 4 กุมารครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่ม “4 กุมาร” ถูกปรับออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต่อมา “กลุ่ม 4 กุมาร” ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  ที่โรงแรมเซนทราแกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐที่ผ่านมา ทำให้การทำงานของกลุ่ม 4 กุมารมีปัญหา จึงได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง

ซึ่งการลาออกของนายสมคิด และกลุ่ม 4 กุมารครั้งนี้ จะทำให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่างลง 4 ตำแหน่ง คือ รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด