#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (05.00 น.) 
 
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 11,910,080 ราย รักษาอาการดีขึ้น 6,832,833 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 545,012 คน 
1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,083,083 ราย , เสียชีวิต 133,775 คน (เพิ่มขึ้น 796 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,668,589 ราย , เสียชีวิต 66,741 คน (เพิ่มขึ้น 1,185 คน) 
3. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 743,481 ราย เสียชีวิต 20,653 คน (เพิ่มขึ้น 479 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 694,230 ราย เสียชีวิต 10,494 คน (เพิ่มขึ้น 198 คน) 
5. ประเทศเปรู ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 309,278 ราย เสียชีวิต 10,952 คน (เพิ่มขึ้น 180 คน) 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 99 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,195 ราย(ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม) เสียชีวิต 58 คน 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด