7 นิสัยที่เป็นภัยต่อบัตรเครดิต

7 นิสัยที่เป็นภัยต่อบัตรเครดิต
1. ไม่ตามข่าว ไม่รู้ทันโจร
2. ไม่รีบแจ้งผู้ออกบัตร เมื่อบัตรหาย
3. ไม่ตามพนักงานไปที่จุดชำระเงิน
4. ไม่ตรวจสอบก่อนเซ็นสลิป
5. ไม่สงสัยว่าถูกหลอกถาม
6. ไม่กรอกข้อมูลเองทุกครั้ง
7. ไม่ตรวจสอบรายการใช้บัตรระหว่างรอบบิล/ในใบแจ้งหนี้
ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด