46 วันแล้ว ไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ หายป่วยเพิ่มอีก 2  คน
46 วันแล้ว ไทยไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศ หายป่วยเพิ่มอีก 2 คน

          สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย วันนี้ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ เป็นวันที่ 46 แล้ว ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมคงที่ 3,202 คน อยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก และยังมีข่าวดี พบผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นอีก 2 คน เหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 57 คน  ทำให้ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 3,087 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย 

          ส่วนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลเมื่อเวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 12,387,826 คน  อาการรุนแรง 58,454 คน รักษาหายแล้ว 7,187,447 คน เสียชีวิต 557,405 ราย

          ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 3,219,999 คน

2. บราซิล จำนวน 1,759,103 คน

3. อินเดีย จำนวน 794,842 คน

4. รัสเซีย จำนวน 707,301 คน

5. เปรู จำนวน 316,448 คน 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด