3000 บาทไม่เข้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ – บัตรคนจน’ เช็คสาเหตุได้ที่ไหน?

ปิดฉากไปแล้วสำหรับโครงการเยียวยาไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ล็อตเก็บตก ที่มีการโอนเงิน 3,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ผู้ถือบัตรฯ บางส่วนก็เกิดความสับสน เพราะเงิน 3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างที่มีการแจ้งไว้

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 2345 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ยืนยันว่า การโอนเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งล็อตเก็บตกจำนวน 1.14 ล้านคน ซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นมาก่อน มีเพียงวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันเดียวเท่านั้น ไม่มีการโอนเงินวันอื่นๆ เพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์จนครบหมดแล้ว

3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คข้อมูลได้

สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท แต่เชื่อว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแนะนำว่า สามารถตรวจสอบสาเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองรายชื่อ ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 273 9020 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

เช็คคุณสมบัติเยียวยา บัตรคนจน อีกรอบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 ล็อตเก็บตก จำนวน 3,000 บาทในรอบนี้ จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

2.ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

3.ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการอื่นๆ ของรัฐบาล ได้แก่

  • โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งปัจจุบันจ่ายเงินครบหมดแล้ว
  • โครงการเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งปัจจุบันกำลังจะจ่ายเยียวยางวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563
  • โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 ประเภท ได้แก่ เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 ประเภทนี้กำลังจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน รวมแล้ว 3,000 บาทในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ย้ำ! คนแก่-คนพิการถือบัตรคนจน ต้องรอ 20 ก.ค.

สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เงิน 3000 บาทไม่เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องตกใจ เพราะจะได้รับเงินเยียวยาจาก "โครงการกลุ่มเปราะบาง"

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่ได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทจากโครงการเยียวยาเกษตรกร จะถูกจัดอยู่ใน “โครงการกลุ่มเปราะบาง” ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้ โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเบี้ยผู้พิการ

ดังนั้น ผู้สูงอายุและผู้พิการกลุ่มดังกล่าวที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 3000 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด