9504B099-4B44-4831-9B61-284138E95EEF

26ส.ส.ปชป. ไม่สนพลังประชารัฐ แห่ลงชื่อ เสนอญัตติตั้งกมธ.สอบเงินกู้โควิด

เมื่อวันที่30 พฤษภาคม รัฐสภา เกียกกาย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แถลงว่า พวกตนยื่นเรื่องถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ตั้งญัตติ ขอตั้งคณะกมธ.วิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) เนื่องจากเห็นว่า จำนวนเงินกู้สูงถึง1 ล้านล้านบาท แม้จะมีบัญชีแนบท้ายกำหนดกรอบไว้กว้างๆ แต่ไร้รายละเอียดใดๆของโครงการ ยิ่งเมื่อฟังการชี้แจงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่อ้างว่าจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว จึงมีเวลาเสนอโครงการน้อย จึงเป็นห่วงว่า การกู้เงินมหาศาลนี้ อาจจะนำไปสู่ปัญหาการใช้จ่ายที่ไม่ตรงเป้าหมาย ไม่โปร่งใส รั่วไหล จะยิ่งสร้างความเสียหายเสมือนซ้ำเติมคนไทยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ทราบว่า มีการเร่งรัดจัดทำนโยบายโดยให้กระทรวงมหาดไทยสั่งถึงทุกจังหวัดให้เร่งทำโครงการขอเบิกงบเงินกู้จำนวน4 แสนล้าน จาก1 ล้านล้านบาท ในพ.ร.ก.ฉบับแรกนี้ โดยมีเวลาจำกัดแค่30 วัน เสนอเรื่องเข้ามาถึงส่วนกลาง

“โอกาสที่จะเกิดการฮั้วระหว่างผู้รับเหมา กับผู้มีอำนาจในแต่ละจังหวัดจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก แม้จะมีการชี้แจงว่า ในงบ4 แสนล้านนี้ อาจให้มีการเสนอโครงการมาเป็นรอบๆ โดยรอบหลังๆ จะให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด้วยก็ยิ่งน่าห่วงว่า ภาคประชาสังคมที่อ้างนั้น เป็นใคร มาจากไหน เป็นฝ่ายไหน และเสนออะไร เหตุนี้จึงขอให้มีการตั้งคณะกมธ.วิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการใช้จ่ายที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้โดยต้องมีการตรวจสอบจากตัวแทนของประชาชน เพราะเงินนี้เป็นภาษีของประชาชน” นายสาทิตย์ กล่าว และว่าทั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และแจ้งต่อประธานวิปรัฐบาลไปแล้ว ซึ่งเขาขอเวลาที่จะนำเรื่องนี้หารือกับผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้คำตอบในวันที่31 พฤษภาคม จะมีท่าทีที่ชัดเจน

เมื่อถามว่า จากท่าทีของประธานวิปรัฐบาลและฝ่ายบริหาร ที่แสดงออกว่าไม่อยากให้ตั้งกมธ.วิสามัญชุดนี้ นายสาทิตย์ กล่าวว่า เบื้องต้นมีการพูดคุยกันแล้ว การใช้เงินกู้จำนวน มหาศาล4 แสนล้าน หารแล้วเฉลี่ยได้จังหวัดละ5 พันกว่าล้าน ถือว่า เป็นงบที่สูงมาก จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและที่เสนอก็เมื่อจังหวัดต่างๆ ทำโครงการเข้ามาก็ต้องผ่านกมธ.นี้เพื่อช่วยตรวจสอบ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ถือว่า เป็นข้อเสนอที่ช่วยรัฐบาลในการทำงาน เชื่อว่าพรรคพลังประชารับ ยังมีเวลาคิดอีก3-4 วัน แต่ส่วนตัวเชื่อว่า พรรคแกนนำรัฐบาลคงจะไม่ปฎิเสธข้อเสนอนี้ในทันทีคงไม่มีปัญหาอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อ ส.ส.ผู้ขอเสนอญัตตินี้ มีส.ส.ประชาธิปัตย์6 คน นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตยส.ส.ตรัง นายประกอบ รัตนพันธ์ นายเทพไท เสนพงศ์ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช นายอันวาร์ สาและส.ส.ปัตตานี และนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีส.ส. สนับสนุนอีก20 คน อาทิ นายบัญญติ บรรทัดฐานนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และนางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ ส.ส.เขต อาทิน.ส.รังสิมา รอดรัศนมี ส.ส.สมุทรสงคราม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงาน เป็นต้น

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด