15 ก.ค. ‘บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับความช่วยเหลืออีก 2 รายการ!

ผู้ถือ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 ได้รับสิทธิประโยชน์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยรัฐบาลโอนเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ให้ผู้ถือบัตรฯ ล็อตเก็บตกจำนวน 1.14 ล้านราย

สำหรับการสิทธิประโยชน์ครั้งถัดไป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม

สิทธิประโยชน์ถัดไป บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม

สำหรับความช่วยเหลือครั้งต่อไปของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มี 2 รายการดังนี้

เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษีมูลค่า (VAT) เพิ่ม 5% สำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท

กดเงินสดใช้ได้เลย

สำหรับผู้ได้รับความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม ทั้ง 2 รายการ คือ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม และ เงินคืนภาษีมูลค่า (VAT) เพิ่ม 5% สามารถกดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน
 • จากนั้นกดปุ่ม "ขอดูยอดเงินคงเหลือ" เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
 • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม "ต้องการ"
 • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซ้ำ
 • กดปุ่ม"ถอนเงิน"
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563

เดือนนี้ยังไม่หมด

นอกจากนี้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 ยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก 3 รายการ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้แก่

ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ครัวเรือน โดยผู้ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้ถือ บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม จะได้รับความช่วยเหลือพิเศษอีก 1 รายการจากโครงการเยียวยาโควิด-19 "กลุ่มเปราะบาง" ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หากเข้าคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อน จำนวน 1.5 ล้านคน
 • ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อน จำนวน 6.3 แสนคน

สำหรับผู้ที่เข่าข้ายโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

  ความคิดเห็นมากที่สุด