10 ความสุขเล็กๆ ที่หาได้ในชีวิตประจำวัน
10 ความสุขเล็กๆ ที่หาได้ในชีวิตประจำวัน

เคยมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างรายได้กับอารมณ์ความพึงพอใจของบุคคล โดย Daniel Kahneman และคณะ ซึ่งทีมผู้วิจัยได้วิเคราะห์คำตอบจำนวนกว่า 450,000 คำตอบจากข้อมูลของ Gallup Organization (ที่ได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ โดยการสำรวจพนักงานจำนวน 1.98 ล้านคน สรุปว่ารายได้ที่สูงขึ้นสามารถนำมาซื้อความพึงพอใจในชีวิตได้มากขึ้น แต่ไม่สามารถซื้อความสุขได้ ในขณะที่รายได้น้อยลงได้สร้างความพึงพอใจในชีวิตได้น้อย และสร้างความสุขทางอารมณ์ได้ต่ำเช่นกัน กล่าวคือ รายได้ที่สูงขึ้นหรือมีมากขึ้น ไม่สามารถทำให้มีอารมณ์ความสุขเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้นั่นเอง 

 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดย ยอร์ดี คัวต์บาค เป็นงานวิจัยด้านจิตวิทยาที่ติดอันดับ Top 10 ในปี 2010 ของเว็บไซต์ Psychology Today บอกว่า นอกจากเงินจะไม่สามารถซื้อความสุขได้เสมอไป เงินยังลดความสามารถในการสัมผัสรสชาติความสุขเล็กๆ น้อยๆ ที่มีรอบตัวด้วย 

 

ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำว่า ในแต่ละวันลองมองหาความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองก็น่าสนใจดีเหมือนกัน 

 

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด