“ผบ.ตร.” สั่งเช็กยอด สีกากีเงินเดือนเหลือติดบัญชีไม่พอใช้ จัดแพคเกจคืนความสุข
"จักรทิพย์" สั่งด่วน ตรวจสอบตำรวจหนี้ท่วม โดนหักทุกเม็ด เหลือติดบัญชีไม่ถึง 5,000 ให้เร่งช่วยเหลือเยียวยา รวบรวมข้อมูลช่วยแก้ไข

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ลงนามบันทึกข้อความที่ 0009.33/1496 ลง 1 มิถุนายน 2563 ถึง ผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกหน่วย เรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ  ใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  กระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว  จึงพิจารณา บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ธนาคารออมสินพร้อมโอนเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน คืนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

จึงให้ ตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท จากนั้นให้กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ตำรวจและครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ จัดโครงการตู้ปันสุข  โดยให้ทุกหน่วย รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ ภายใน 30 มิถุนายน  เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป

"อุตตม"สั่ง เยียวยากลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน ปลื้ม เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน จ่ายจบแล้ว 15.1 ล้านคน

ทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่ม ยอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท นั้นมีอยู่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ถูกหักหนี้เงินกู้ต่างๆ เช่น หนี้สหกรณ์ หนี้ออมสิน หนี้กรุงไทย รวมทั้งหนี้สวัสดิการต่างๆ ที่นำไปซื้ออาวุธปืน

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด