กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนNew Normal

แล้ววิธีลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้าต้องทำอย่างไร “ฐานเศรษฐกิจ” มีคำตอบ

โดยประชาชนสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ที่ https://Q-online.bora.dopa.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้ยัง “ทำบัตรประชาชน” ต้องลงทะเบียนออนไลน์จองคิวล่วงหน้า

 

1. เข้าไปที่ https://Q-online.bora.dopa.go.th

2. ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4.วัน เดือน ปี เกิด

5. เบอร์โทร 10 หลัก

 

ส่วนงานบริการต่าง ๆ ดังนี้

- งานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 15 งานบริการ

- การขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า เกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร สำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจดทะเบียนครอบครัว และข้อมูลการจดทะเบียนชื่อบุคคล จำนวน 14 เอกสาร

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด