‘เราไม่ทิ้งกัน’ ย้ำอีกครั้ง!! คนกลุ่มไหนต้องคืนเงินเยียวยา 5 พันภายใน 7 วัน

เราไม่ทิ้งกัน ย้ำอีกครั้ง!! ขอความร่วมมือให้คนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทอีก 7,666 รายที่แสดงความประสงค์สละสิทธิ์คืนเงินภายใน 7 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" เยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส "โควิด-19" จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ขอความร่วมมือ ให้ผู้แสดงความประสงค์ สละสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ยังไม่ได้คืนเงิน ให้เร่งคืนเงินที่ได้รับไปเต็มจำนวน ให้แก่กระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อให้การ สละสิทธิ์ เสร็จสมบูรณ์ โดยสามารถคืนได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ หรือ นำหนังสือที่ได้รับไปติดต่อ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สละสิทธิ์รับเงิน โครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว 10,121 ราย ในจำนวนนี้ มีผู้คืนเงินให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย คงเหลือผู้ที่ยังไม่คืนเงิน 7,666 ราย คลังจึงทำหนังสือแจ้ง ให้กลุ่มผู้ สละสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาเร่งคืนเงินเยียวยาที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดกลับคืน โดยหลังจากมีหนังสือออกไปแล้ว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีผู้คืนเงินเพิ่มแล้ว 84 ราย

นายลวรณ กล่าวว่า กรณีสื่อสังคมออนไลน์ มีการเผยแพร่เอกสาร การเรียกคืนเงิน จากกลุ่มผู้ สละสิทธิ์ มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนั้น ยืนยันว่า การส่งหนังสือขอเรียกเงินคืน จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะส่งให้เฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์และมีการขอ สละสิทธิ์ เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติ ส่วนคนที่ได้รับเงินไปแล้ว และไม่ได้แจ้งขอ สละสิทธิ์ ก็จะไม่ได้หนังสือเรียกเงินคืนแต่อย่างใด

เราไม่ทิ้งกัน

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมาก ที่การยื่นความประสงค์สละสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทน โดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิ์จะต้องทำผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้ง มีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสโอทีพีที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย

สำหรับหนังสือเรียกเงินคืน ระบุว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ สามารถคืนเงินได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เลือกปุ่มสละสิทธิ์ (สีชมพู) และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด

2. ชำระคืนผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking/ ATM ของธนาคารใดก็ได้ โดยดำเนินการดังนี้

2.1 เลือกระบบการจ่ายเงินหรือชำระเงิน (Bill Payment)

2.2 เลือกหมวดหมู่หน่วยงานราชการ และเลือกหัวข้อ รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (97612) หรือ เลือกค้นหาจากชื่อผู้รับเงิน รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หรือเลือกค้นหาจาก Company Code หมายเลข 97612 หรือเลือกค้นหาจาก Biller ID หมายเลข 199400016022408

2.3 ระบุ รหัสอ้างอิง 1 (ช่องแรก) = เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสอ้างอิง 2 (ช่องที่ 2) = หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

2.4 ระบบจะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดที่ท่านต้องชำระคืน และขอให้ท่านยืนยันการทำรายการ

3. ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ โดยแจ้งคืนเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) พร้อมแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

อนึ่ง หากท่านได้ชำระคืนเงินชดเชยรายได้ ตามมาตรการฯ แล้ว ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการคืนเงินชดเชยตามมาตรการฯ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอบคุณภาพจาก ทนายตัวแสบ:Badass Attorney

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด