‘หมอช้าง’ เปิดอานิสงส์การถวายเทียนพรรษา ปังมากบอกเลย!!

"หมอช้าง" เปิดอานิสงค์การถวายเทียนพรรษา ชี้จะเป็นผู้สว่างไสวด้วยสติปัญญา เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยลาภยศ พร้อมเปิดคำถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทั้งนี้ "หมอช้าง" ทศพร ศรีตุลา หมอดูชื่อดัง เผยอานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษาไว้ ดังนี้

เป็นผู้สวางไสวด้วยสติปัญญา
เจริญไปด้วยมิตร บริวาร
เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ
พบทางสว่างท่ามกลาปัญหาที่มืดมน

พร้อมกันนี้ ยังมีบทสวด คำถวายเทียนพรรษา ดังนี้

(นะโม 3 จบ)

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ
มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะมิง อุโปสะถาคาเร
นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง เตมาสัง
พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ ปะทีปะยุคัสสะ ทานัสสะ
อานิสังโส อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด