‘สัตหีบ’ เมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ คว้า 4 รางวัล SHA การันตี 4 แหล่งเที่ยว

สัตหีบ เมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ กองทัพเรือเดินหน้าฟื้นท่องเที่ยว เผย 4 แหล่งเที่ยวคว้า 4 รางวัล SHA สร้างความมั่นใจ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการ ศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ ได้ร่วมกับ การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ "สัตหีบ เมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่" (New Normal) ขึ้น เพื่อชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ ให้เป็นต้นแบบ​ของแหล่ง​ท่องเที่ยว​วิถีปกติใหม่

ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ วิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาด กองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่ม 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

"กองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างดี ประดุจญาติพี่น้อง จน​ถือ​ได้ว่าเป็น State Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นได้นำ​แนวทาง​​การบริหาร​จัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย"พลเรือโท ประชาชาติ กล่าว

ต่อมา ในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการ การท่องเที่ยวกองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจ เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับแ​ละ​ดูแลนักท่องเที่ยวตามวิถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังได้มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) ในประเภท​นันทนาการ​และ​สถานที่​ท่องเที่ยว จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำ - หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)

ดังนั้น โครงการ “สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” จึง​เป็นการ​ต่อยอดจากความร่วมมือ ​ระหว่างกองทัพเรือ​ และ​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศ​ไทย โดย​ได้​ขับเคลื่อน​โครงการร่วม​กับจังหวัด​ชลบุรี​ เพื่อสร้าง​มาตรฐาน​ด้าน​สุขอนามัย​ในพื้นที่​อำเภอ​สัตหีบ​ ที่มี​การกำหนดและตรวจสอบรูปแบบ​การให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้​เป็น​ไป​ตาม​แนวทาง New Normal อย่าง​จริง​จังและต่อ​เนื่อง​

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด