​#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ( 05.00 น.) 
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 12,128,861 ราย รักษาอาการดีขึ้น 7,013,500 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 550,654 คน 
1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,146,831 ราย , เสียชีวิต 134,725 คน (เพิ่มขึ้น 753 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,713,160 ราย , เสียชีวิต 67,964 คน (เพิ่มขึ้น 1,096 คน) 
3. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 769,052 ราย เสียชีวิต 21,144 คน (เพิ่มขึ้น 491 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 700,792 ราย เสียชีวิต 10,667 คน (เพิ่มขึ้น 173 คน) 
5. ประเทศเปรู ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 312,911 ราย เสียชีวิต 11,133 คน (เพิ่มขึ้น 181 คน) 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 99 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,197 ราย(เพิ่มขึ้น2 คน) เสียชีวิต 58 คน 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด