​#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ( 04.45 น.) 
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 11,692,531 ราย รักษาอาการดีขึ้น 6,611,004 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 539,390 คน 
1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,022,659 ราย , เสียชีวิต 132,793 คน (เพิ่มขึ้น 224 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,623,284 ราย , เสียชีวิต 65,487 คน (เพิ่มขึ้น 587 คน) 
3. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 720,346 ราย เสียชีวิต 20,174 คน (เพิ่มขึ้น 474 คน) 
4. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 687,862 ราย เสียชีวิต 10,296 คน (เพิ่มขึ้น 135 คน) 
5. ประเทศเปรู ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 305,703 ราย เสียชีวิต 10,772 คน (เพิ่มขึ้น 183 คน) 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 99 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,195 ราย(เพิ่มขึ้น 5 ราย) เสียชีวิต 58 คน  

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด